Świetliki dachowe NRO

Rozporządzenie Ministra z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56 poz. 461 Załącznik nr 2) dotyczące technicznych warunków, które muszą spełniać budynki oraz ich lokalizacja, nawiązuje do tego, że muszą one odznaczać się kategorią NRO, ewentualne B roof (t1) – odnoszące się do opornością na zagrożenie ogniem zewnętrznym. Powyższe wytyczne i wymagania dotyczą również świetlików dachowych. Instytut Techniki Budowlanej 31 sierpnia 2010 roku zlikwidował klasyfikacje ogniowe odnośnie odporności na działanie zewnętrznego ognia dla płyt poliwęglanowych komorowych. Decyzja Instytutu pociągnęła za sobą problem, który jest związany z brakami materiałów oraz rozwiązań będących w stanie sprostać obecnym wytycznym – prawnym i technicznym.

Wdrażając innowacyjne rozwiązania modułowe i transparentne wypełnienia świetlików odpornych na ogień zewnętrzny B roof (t1) wg PN-ENV 1187:2004 oraz ogień nierozprzestrzeniający NRO, w pełni sprostaliśmy wszystkim tym wytycznym.