Pasma świetlne

Pasma świetlne to komponenty budowlane pełniące w połaciach dachowych funkcję naświetlni. W modelach pasm, w których zostały zamontowane klapy dymowe, ewentualnie przewietrzające mogą również działać w opcji naturalnego przewietrzania czy też grawitacyjnego w zakresie oddymiania przestrzeni, gdzie zostały zamontowane.

W budownictwie pasma świetlne wykorzystywane są w oparciu o stosowną dokumentację projektu. Musi ona być zatwierdzona w aktualnie obowiązującym trybie oraz spełniać wymagania, jakie określają przepisy. W tym względzie najistotniejsze jest rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1994 wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Rozporządzenie dotyczy warunków technicznych jakie muszą spełniać budynki wraz z uwzględnieniem ich lokalizacji (Dz. U. Nr 10 z 1995 r.)

Z racji parametrów technicznych pasma świetlne mogą być montowane w dachach płaskich. Dopuszczalny jest również ich wbudowanie w dach o niewielkim nachyleniu – ok. 15°.

Ze względu na kształt pasma świetlne możemy podzielić na:

  • łukowe,
  • trójkątne
  • piramidalne.

Główne elementy składowe pasm świetlnych to: podstawa oraz szkielet. Ten komponent budowlany jest zbudowany z profili aluminiowych. Pasma świetle składają się również z poliwęglanu litego, ale częściej wykorzystywany jest komorowy przeźroczysty lub mleczny. Jego grubość wynosi 10, 16 lub 20 mm. Wypełnienia pasm dostępne są w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to  SRO – słabo rozprzestrzeniający ogień, a drugi to  NRO – nierozprzestrzeniający ognia. Oba rodzaje wypełnień są montowane na podstawach stalowych ocynkowanych prostych. Ich wysokość jest dopasowana do materiału, jaki został użyty podczas pokrycia dachu. Pasma świetlne dodatkowo mogą zostać uzupełnione o klapy przewietrzające, dymowe, z których pomocą można wentylować pomieszczenia, ale także odprowadzić dym i gaz podczas pożaru.

Świetliki dachowe stosowane są w budynkach takich jak: hale produkcyjne oraz handlowe, magazyny, gdzie pełnią rolę dodatkowego źródła naturalnego oświetlenia.

Pasma mogą mieć nieograniczoną długość. W przypadku szerokości może to być natomiast maksymalnie 6 metrów.