Okna oddymiające

Okna oddymiające to bardzo dobra alternatywa dla systemów oddymiania w budynkach, w których nie ma możliwości zamontowania w dachu standardowych klap dymowych. Na wyposażeniu okien oddymiających są siłowniki elektryczne 24VDC sterowane za pomocą centralki, czujki oraz przycisków alarmowych. W wielu przypadkach zastosowanie okien oddymiających daje jedyną możliwość dostosowania istniejących już budynków do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

Okna oddymiające przeznaczone są do:

  • odprowadzania dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynków,
  • przewietrzania/wentylacji pomieszczeń w standardowych warunkach eksploatacyjnych,
  • doświetlania pomieszczeń.

Wymiary okien oddymiających są za każdym razem obliczane i parametry te zależą od wymaganej powierzchni czynnej. Mogą one być:

  • uchylne,
  • rozwierane,
  • obrotowe. (PN-EN 12101-2/2005).

Okna oddymiające dzielimy głównie na:

połaciowe – montowane w dachach skośnych o nachyleniu od 20 do 60 stopni;


fasadowe – montowane w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych czy też przeszkleniach dachowych.


Zgodnie z normą EN 12101-2 i Dyrektywą 93/68/WE, systemy oddymiania opierające swe działanie na oknach oddymiających powinny być kompletne i oznaczone symbolem CE.
Oferujemy Państwu właśnie tego rodzaju rozwiązania – certyfikowane systemy oddymiania grawitacyjnego złożone z okien oddymiających, w komplecie z odpowiednim systemem sterowania oddymianiem grawitacyjnym.
Podczas przygotowywania projektu systemu oddymiania koniecznie należy pamiętać o układzie automatycznego lub ręcznego napowietrzania, czyli zapewnieniu dopływu optymalnej ilości świeżego powietrza do obiektu.