Stosowane napędy klap dymowych

Podstawowa funkcja klap dymowych, którą jest odprowadzenie dymów i gazów w czasie pożaru może być realizowana przez zastosowanie odpowiedniego system napędowo-sterującego, który otwiera i zamyka ruchomych segmentów klap dymowych. Dobór napędów klap dymowych uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy prawa i funkcjonalność odpowiadającej budynkowi, w którym są zamontowane.

W naszym asortymencie znajdą Państwo klapy dymowe z napędem:

  • Elektrycznym, stosowanym  w klapach dymowych o wymiarach od 100×100 cm do 150×300 cm. Uruchomienie siłownika elektrycznego następuje poprzez czujkę dymową, lub przycisk oddymiania podłączonego do centrali sterującej systemem oddymiania.
  • Pneumatycznym, w którym uruchomienie układu napędowego klap następuje automatycznie po zadziałaniu termowyzwalacza lub poprzez ręcznie przy użyciu sterowniczej skrzynki alarmowej.