Rodzaje podstaw klap dymowych – oddymiających

Do klap dymowych stosowane są dwa podstawowe rodzaje podstaw:

  • ze stalowej blachy (grubość od 1,25-1,5 mm);

   Przy wyborze tego rozwiązana należy pamiętać, że konieczne jest zastosowanie warstwy termoizolacyjnej, np. wełny, styropianu itp., której grubość będzie wynosić minimalnie 40 -50 mm. Tego typu podstawy do klap dymowych maluje się standardowo na kolor RAL 9010 (biały) lub inny z palety RAL.

  • wykonanych z poliestrowego laminatu wzmocnionego włóknem szklanym;

   W przypadku wyboru poliestrowego laminatu nie ma konieczności zastosowania dodatkowego ocieplenia, gdyż między jego warstwami znajduje się niepalna pianka poliuretanowa o grubości 20 mm. Dodatkowo w tym wariancie istnieje opcja wykonania podstawy klapy dymowej z dolnym kołnierzem płaskim lub też dopasowanym do właściwości blach: trapezowej i falistej.

   Podstawy klap dymowych mogą mieć różną wysokość – od 15 do 75 cm. Jest to zależne od architektury zadaszenia oraz wymogów technicznych.

   Otwór w konstrukcji dachu wpływa na wielkość podstawy. Z kolei typ: prosty lub skośny, od potrzeb i wymagań klienta.

   Przy wyborze odpowiedniej podstawy klapy dymowej należy pamiętać o tym, że powinna ona wystawać minimalnie 30 cm ponad połać dachu.